Applying for: FullStack Developer (IoT)

Agencja Doradztwa Personalnego RECONNECT

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza w celu złożenia swojej aplikacji. 
Dziękujemy
Imię / First name: *
Nazwisko / Last name: *
Email: *
Chcę otrzymywać drogą mailową informacje o aktualnych ofertach pracy / Mailing list: *

Informacje zawodowe / Professional Details

Branża / Business Sector: *
Oczekiwane wynagrodzenie (PLN brutto) / Salary expectansions (PLN brutto):

Załączniki / Attachments

Załącz CV / Add CV: *
Załącz dodatkowy plik / Additional attachments:

Obowiązek informacyjny / Zgoda RODO

Aby zagwarantować uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych, wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych w celach rekrutacyjnych wtedy, gdy informacje te dotyczą  danych osobowych , np. imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail oraz życiorysu.

Zapewniamy, że dane zostaną wykorzystane tylko do celów rekrutacyjnych. Szczegóły naszej polityki prywatności poznasz
tu.

Jako kontroler danych, możemy wysłać te dane do osoby analizującej życiorysy Zoho Recruit, 
zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z Zoho Recruit, innych użytkowników przetwarzających dane oraz naszych klientów (lub działów rekrutacyjnych). 

Dane będą przechowywane tylko przez wymagany okres, wynikający z naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania danych. Gdy wymagane jest przedłużenie okresu przechowywania danych, ponownie wyślemy prośbę o wyrażenie zgody we wszystkich wymaganych przypadkach.

Kandydaci są uprawnieni do egzezkwowania swoich praw, jak wyjaśniono w GDPR UE (artykuły od 13 do 22). Szczegóły dotyczące praw, patrz
tutaj

Aby uzyskać dostęp do swoich danych, dokonać ich aktualizacji lub edycji, należy napisać na adres
reconnect@reconnect.com.pl


Mam świadomość że RECONNECT jest Administratorem a Zoho Recruit jest firmą przetwarzająca moje dane. RECONNECT i jej spółki zależne będą wykorzystywać moje dane tylko do wspomnianych powyżej celów i przechowywać je tylko tak długo, jak to jest wymagane. Rozumiem, że mogę zażądać dostępu do moich danych, pisząc na powyższy adres e-mail. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez RECONNECT oraz Zoho Recruit w celach rekrutacyjnych i/lub procesów wyboru kandydatów.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę RECONNECT moich danych osobowych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.
Tak
*

Przyszłe rekrutacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę RECONNECT moich danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi z moim udziałem, w tym również na otrzymywanie informacji o ofertach pracy. Administratorem moich danych osobowych jest RECONNECT z siedzibą w Krakowie.
Tak